Геодезични Измервания и Трасиране

ЛАНДКАД” ЕООД извършва геодезически снимки за различни по вид дейности:

  • За определяне границите на поземлени имоти и контури на сгради и съоръжения;
  • За определяне на точното положение на характерни точки за нанасяне или изменение в план, цифров модел или кадастрална карта;
  • За нуждите на предстоящо проектиране на сграда или инженерно съоръжение - подробно заснемане на прилежащите на терена ситуационни и релефни особености;
  • За нуждите по време на строителството на сгради и инженерни съоръжения и следене на деформации.
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Можете да направите консултация с наш специалист по проблеми свързани със собствеността и/или управлението на имот. Попълнете уеб формата и ние ще отговорим на Вашия въпрос до 24 часа.

инж. Г.Мирчев
20+ години опит
Безплатна Справка

ДРУГИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕ ДА ВИ ИНТЕРЕСУВАТ